پست‌ها

نمایش پست‌ها از August, 2016

خاطره ای از دستیار «زنده یاد پرویز فنی زاده»، آقای حکمتی و رگبار

«زنده یاد پرویز فنی زاده» هنرمندی که از نو باید شناخت

خاطرات فرزانه تاییدی و روایت محمد علی کشاورز از «زنده یاد پرویز فنی زاده»

دروغ چرا؟ تا قبر آ.آ.آ.آ. ... هنرمند بی همتای تئآتر؛ تلویزیون و سینمای ایران «زنده یاد پرویز فنی زاده»