مهری ورزداری با نام هنری «راشین » از خوانندگان معروف سالهای ١٣٤٩--١٣٥١


مهری ورزداری با نام هنری «راشین » از خوانندگان معروف سالهای ١٣٤٩--١٣٥١

******************

راشین (مهری ورزداری) - Rashin

مهری ورزداری با نام هنری راشین از خوانندگان معروف سالهای ١٣٤٩--١٣٥١ بود وی خواهر کشتی گیر معروف اسفندیار ورزداری بود بیشتر ترانه های راشین با همکاری عطا الله خرم و تصنیف سرایانی مانند کریم محمودی و بهادر یگانه انجام میشد.  

..............................


نظرات

پست‌های پرطرفدار