همراه با هنرمندان از نگاه لنز دوربین عکاس برجسته «سعید نوشینفر»


Saeed Noushinfar - سعید نوشینفر

همراه با هنرمندان از نگاه لنز دوربین عکاس برجسته «سعید نوشینفر»


**********************

Name: Saeed

Last Name: Noushin-Far (Nooshinfar)

Born: Wednesday - 3 January 1951 (13.10.1328) - Tehran - Iran

Skills and expertise: the photographer and the cameraman Henry

Resident: Los Angeles, CA, United States of America


*****************************

نام : سعید 

نام خانوادگی : نوشین فر

متولد : چهارشنبه - ۱۳ دی ماه ۱۳۲۸ (۳ ژانویه ۱۹۵۱) (۱۳۲۸/۱۰/۱۳) - تهران - ایران

مهارت ها و تخصص : عکاس و فیلمبردار هنری

مقیم : لوس آنجلس - ایالات متحده امریکا

***********************
*********************************نظرات

پست‌های پرطرفدار