برزخی ها (۱۳۶۱) - كارگردان : ايرج قادری - نويسنده : سعيد مطلبی


برزخی ها (۱۳۶۱) - كارگردان : ايرج قادری - نويسنده : سعيد مطلبی

اطلاعات فیلم در ویکی پدیا :


اطلاعات فیلم در سوره سینما :


دانلود فیلم :

Download File : Barzakhiha_480p.mp4 (388.4 MB) :**************************************************

برزخی ها (۱۳۶۱) - كارگردان : ايرج قادری - نويسنده : سعيد مطلبی


****************************************

برزخی ها (۱۳۶۱) - كارگردان : ايرج قادری - نويسنده : سعيد مطلبی

نظرات

پست‌های پرطرفدار