روزی که «پله»؛ فوتبالیست مشهور برزیلی به تهران آمد ... !


روزی که «پله»؛ فوتبالیست مشهور برزیلی به تهران آمد ... !

روزی که پله به تهران آمد. وارد فرودگاه مهرآباد شد و جمعیت قابل توجهی از ایرانیان به استقبال او رفتند. گزارش سفر ستاره برزیلی که همراه تیم سانتوز به ایران آمد را بارها در رسانه های مختلف خواندیم اما این یک اتفاق جالب، خنده دار و عجیب را شاید تا به حال در هیچ جا نخوانده و نشنیده اید. مگر اینکه اهل آرشیو و ورق زدن مجلات قبل از وقایع تلخ ایران در پیش از سال ۱۳۵۷ باشید.

سی و هشت سال پیش در صفحات هفته نامه های ماندگار آن زمان در زیر گزارشی که درباره سفر پله به ایران انتشار یافت در قسمت حاشیه ها این روایت جالب هم نقل شده است: بعضی از ایرانی ها که برای گرفتن امضای یادگاری از پله در فرودگاه مهرآباد او را دوره کرده بودند به جای کاغذ، سفته های سفیدی را برای امضا به پله می دادند!

ستاره افسانه ای هم که از این ماجرا بی خبر بوده بعد از امضای چند سفته کمی شک می کند و با خنده و زبان بی زبانی به آنها می گوید که کاغذ سفید برای امضا بدهید!

شاید تنها از ذهن خلاق ما ایرانیها چنین ابتکار و هنری بر می آید و معلوم نبوده که این سفته ها چطور به پول نقد باید تبدیل می شده است.!!

************************


خانم حمیرا, آیفری خواننده ترک که همسر حمید حجازی صاحب شکوفه نو و کاباره ونک بود و پله، فوتبالیست مشهور برزیلی در تهران - سال ۱۳۵۱ 


هنگامی مشهورترین فوتبالیست جهان پله به ایران آمد و با حمیرا مصاحبه کرد!
فرتوری از سال ۱۳۵۱ - حمیرا، آیفری خواننده ترک و پله، فوتبالیست مشهور برزیلی در تهراننظرات

پست‌های پرطرفدار