پست‌ها

نمایش پست‌ها از January, 2016

نياز (۱۳۷۰) - كارگردان : عليرضا داوودنژاد - نويسنده : عليرضا داوود نژاد و علي اكبر قاضي نظام

وكيل اول (۱۳۶۵) - كارگردان : جمشيد حيدري - نويسنده : جمشيد حيدري و محمد هادي يوسف

هامون (۱۳۶۸) - كارگردان : داريوش مهرجويي - نويسنده : داريوش مهرجويي

شیرین عاشق (۲۰۱۴) - کارگردان : رامین نیامی - نویسنده : رامین نیامی