پست‌ها

نمایش پست‌ها از October, 2015

خشخاش هم گلی است (۱۳۴۴–۱۳۴۵ش - ۱۹۶۶م) - کارگردان : ترنس یانگ - جو ایسینجیر(فیلمنامه)، یان فلمینگ (داستان)

ایلوش خوشابه ، هرکول سینمای ایران