پست‌ها

نمایش پست‌ها از February, 2015

ملكوت (۱۳۵۵خ - ۱۹۷۶م) - كارگردان : خسرو هريتاش - نويسنده : خسرو هريتاش

كلاغ (۱۳۵۶) - كارگردان : بهرام بيضايي - نويسنده : بهرام بيضايي