صيادان نمكزار (۱۳۴۴) - كارگردان : اكبر هاشمي - نويسنده : اكبر هاشمي


*******************

Hunters of the Salt Desert (Sayyadane namakzar) (1344 - 1965) - Director : Akbar Hashemi - Writers (Author) : Akbar Hashemi

صيادان نمكزار (۱۳۴۴) - كارگردان : اكبر هاشمي - نويسنده : اكبر هاشميصيادان نمكزار (۱۳۴۴)

 كارگردان :
 اكبر هاشمي 

 نويسنده :
 اكبر هاشمي 

  نوع فيلم : حادثه اي

خلاصه داستان :
در بندري در جنوب، دو قبيله به صيد ماهي اشتغال دارند. اين دو قبيله از ديرباز با هم اختلاف دارند. اختلاف آنها در مورد دست يافتن به نمك است كه براي يكي از آنها ابداً ميسر نيست و در نتيجه عليرغم رنج و زحمات زياد در صيد ماهي، به لحاظ فقدان نمك جهت نگهداري ماهي هاي صيد شده، محصولات دائماً پيش از اينكه به بازار فروش برسد از بين مي رود و اين مايه ي نزاع هاي متعددي شده است. ناگهان دو عشق شكل مي گيرد. ريشه هاي نفاق و نفرت اين دو عشق را تا مرز انهدام مي كشاند اما سرانجام اين عشق است كه پس از سالها اختلاف، دو قبيله را به هم نزديك مي كند.


*************

ليست كامل عوامل فيلم صيادان نمكزار (۱۳۴۴)


گروه كارگرداني
۱- اكبر هاشمي .... كارگردان
 
گروه فيلمنامه
۱- اكبر هاشمي .... نويسنده
 
گروه بازيگران
نام ... نقش
۱- ويدا قهرماني ....  
۲- محمدرضا فاضلي ....  
۳- سعيد كاميار ....  
۴- اكبر هاشمي .... بزرگ قبيله
۵- علي آزاد ....  
۶- حسين شاهين ....  
۷- مينو ملك پور ....  
۸- سيمين ....  
۹- كريم نشاط ....  
 
گروه تهيه و توليد
۱- اكبر هاشمي .... تهيه كننده
۲- كريم نشاط .... مدير تهيه
 
گروه فيلمبرداري
۱- رضا انجم روز .... فيلمبردار
۲- رضا بانكي .... دستيار فيلمبردار
۳- رضا بانكي .... عكس
 
گروه موسيقي
۱- عمادالدين رام .... نوازنده
۲- عباس منتجم شيرازي .... خواننده
 
 
مشخصات ديگر فيلم
 
مدت فيلم  .... نود (۹۰) دقیقه
كشور .... ايران
زبان .... فارسي
رنگ .... سياه و سفيد
صدا .... منو - منولوگ (گفتگوی تنهایی) 
 

*****************

نظرات

پست‌های پرطرفدار