خانم « شهرزاد » اولین زن کارگردان سینمای ایران ( قسمت سوم )


خانم « شهرزاد » اولین زن کارگردان سینمای ایران ( قسمت سوم )

نوشتاری از : منوچهر احمدی (بازیگر و فیلمساز) 

.........................................

بخاطر اینکه این فیلم ؛؛نخستین فیلم کارگردان زن سینمای ایران بود ؛؛ خانم شهبانو « فرح پهلوی » فیلم را دریک جلسه خصوصی افتتاح کرد..فیلم برای اکران اجازه گرفت ( ۱۳۵۶ ) ولی توقیف شد ..در( ۱۳۵۸ ) سالهایی که هنوز اوایل بستن زنجیر ها و ها و قفل ها بود؛ واجازه ای در کار نبود ؛ فیلم اکران شد.
میتوان حدس زد ؛در هیاهوی ان روزگار کسی به بفکرنوشتن ونقد فیلم آنهم از خانمی با آن گذشته..در حین شکستن کاباره ها ومیخانه ها.. و (آغاز نابودی وسوزاندن اصل ونگاتیو فیلم هاهای فارسی ).........نبود
تمام آنچه که در مورد خانم شهرزاد ؛؛ به عنوان اولین کارگردان زن سینمای ایران ؛؛ نوشتم ؛یک احساس وظیفه بود از بی عدالتی و ظلمی که در حق این خانم هنرمند شده ..ومی شود..
و با دلایل ومدا رکی که خود نیز در گیر ودر بطن حوادث و ماجراهایی که مربوط به ساختن ای فیلم بود ؛ حقیقتی را گفته باشم؛؛ برای آنانیکه فردا تاریخ سینمای ایران را خواهند نوشت ؛؛..
شوربختانه تا امروز در هیچ نشریه سینمایی وکارنامه هایی که از سینمای ایران ارایه می دهند ؛ از خانمی به نام « شهرزاد » نامی برده نشده.وهنوز نمی شود. از بزرگداشت های سینمایی تا مصاحبه ها وتفسیر سینماگران ؛ و دست اندر کاران این حرفه..
واگر هم برده شده « رقاصه کاباره ها »ورقص در فیلم های فارسی.
به عنوان نخستین زن کارگردان همیشه از کسی نام برده شده ومی شود که ؛ چند سالی گذشته بود از زمانی که خانم شهرزاد فیلمش را ساخته واکران شده بود.وشاید ایشان در مدرسه هنوز می آموختند ..؛؛ که چگونه باید موفق شد ؛؛
شخصن لزومی نمی بینم که که از ایشان نام ببرم ویا ارزیابی در مورد ساخته هایش کرده باشم.
اگر هم هیچکس نداند ؛ خود می داند که نخستین نیست...وای کاش یکبار فقط یک بار در تریبونی که همیشه در اختیار ایشان بود..در مصاحبه ها و نوشتارش ؛؛ از این خانم مظلوم به مفهوم واقعی کلمه در این بی عدالت خانه زمانه ؛ یادی می کرد. وبه گمان من ؛اعتراف به این حقیقت نه تنها ایشان را از جایگاهی که در آن قرار گرفته و یا داه شده ؛ پایین نمی آورد ..بلکه بزرگواری ؛ ایشان را در خور احترام والاتری قرار می داد
بگذریم . در زمان بگیر و به بند دگر اندیشان خانم شهرزاد هم به بند کشیده شد..
گویی در موقع گرفتن فیلم از اعتراض اولیه خانم ها به ؛؛ یا روسری - یا توسری ؛؛ به اضافه گناهان غیر قابل بخشش مدتی در زندان گذراند..وچند سالی بعد اورا ویران ونیمه دیوانه رهایش کردند.

********************
**********************************


نوشتاری از : منوچهر احمدی (بازیگر و فیلمساز) 

منبع : از صفحه فیس بوک آقای منوچهر احمدی

نظرات

پست‌های پرطرفدار