تله‌ تئاتر قماربازان (تئاتر تلویزیونی - ۱۳۵۲) - کارگردان : نوذر آزادی - نویسنده : نیکلای گوگول


تله‌ تئاتر قماربازان (تئاتر تلویزیونی - ۱۳۵۲) - کارگردان : نوذر آزادی - نویسنده : نیکلای گوگول

*******************

تله‌ تئاتر قماربازان (تئاتر تلویزیونی - ۱۳۵۲) 

کارگردان : نوذر آزادی
نویسنده : نیکلای گوگول
ترجمه و تلخیص : نوذر آزادی
بازیگران : بهروز به نژاد ، عنایت بخشی ٬ جهانگیر فروهر ، محمد اسکندری ، باقر صحرارودی ، و ...
پخش از : تلویزیون ملی ایران

***********نظرات

پست‌های پرطرفدار