پست‌ها

نمایش پست‌ها از December, 2014

ماه عسل (۱۳۵۵) - كارگردان : فريدون گله - نويسنده : فريدون گله و صدرالدين الهي

ماجرای شب ژانويه (۱۳۴۷) - كارگردان : نصرت اله وحدت - نويسنده : نصرت اله وحدت

صدای صحرا (۱۳۵۴) - كارگردان : نادر ابراهيمي - نويسنده : نادر ابراهيمي