پست‌ها

نمایش پست‌ها از November, 2014

گل خشخاش (۱۳۵۵) - كارگردان : داريوش كوشان - نويسنده : جمشيد صداقت نژاد

«غلامحسین خان مفید» ؛ کارگردان تئاتر‌های حماسی داستان‌های شاهنامه

بده در راه خدا (۱۳۵۰) - كارگردان : رضا صفايي - نويسنده : مهدي سهيلي

پول خارجی (۱۳۶۸) - كارگردان : رخشان بني اعتماد - نويسنده : داريوش مؤدبيان و فريد مصطفوي

روفیا «ماه جهان سلوکی» فرخ لقای سینمای ایران