آیا می دانید شخصی که نقش راننده تاکسی در اوایل فیلم قیصر را بازی می کند کیست ... ؟


آیا می دانید شخصی که نقش راننده تاکسی در اوایل فیلم قیصر را بازی می کند کیست ... ؟

.....

شخصی که در نقش راننده تاکسی در ابتدای فیلم قیصر حضو دارد کسی نیست جزء جناب آقای «منوچهر احمدی»  که خود در سالهای بعد یکی از ستونهای اصلی و ستاره های برجسته سینما و تلویزیون ایران بدل گشتند.

بازی درخشان ایشان در سریال «آتش بدون دود» ساخته زنده یاد نادر ابراهیمی و فیلم «مرثیه» ساخته امیر نادی هرگز از ذهن مشتاقان هنر هفتم دور نمانده است.

آرزوی سلامتی و تندرستی برای جناب آقای احمدی و خانواده ایشان.

********************


نظرات

پست‌های پرطرفدار