پست‌ها

نمایش پست‌ها از July, 2014

پریسا برهان خواننده خوش صدای ایرانی

ذبيح زماني (معروف به ذبيح درشكه چي) که بود و فیلم «ذبیح» چگونه شکل گرفت ... !

گفتگوی علی شریفیان با مدیر جشنواره بین المللی تئاتر ایرانی در لندن