گوشه هایی از کنسرت ها و بزم های استاد ایرج


در برخی از اجراها استادانی مثل فضل الله توکل و رضا طباطبایی و محمد معتمدی و ... نیز حضور دارند 

**********آواز استاد ایرج در بزرگداشت ابوالحسن ورزیبزم استاد ایرج و مصطفی برزنده*********************
نظرات

پست‌های پرطرفدار