مهدی ذکایی روزنامه نگار موفق ایرانی در آمریکا


مهدی ذکایی که کار روزنامه نگاری را از ۱۵ سالگی از مجله اطلاعات کودکان (دختران و پسران) آغاز کرده است هفتم تیرماه ۱۳۳۰ (۲۸ ژوئن ۱۹۵۱) در آشتیان که مردمی هوشمند دارد به دنیا آمد. مهدی …

**********


مهدی ذکایی که کار روزنامه نگاری را از ۱۵ سالگی از مجله اطلاعات کودکان (دختران و پسران) آغاز کرده است هفتم تیرماه ۱۳۳۰ (۲۸ ژوئن ۱۹۵۱) در آشتیان که مردمی هوشمند دارد به دنیا آمد. مهدی همانند سایر مردان موفق، در کار روزنامه نگاری از این شاخه به آن شاخه نپرید و فقط در رشته مجله و نیاز جوانان ادامه داد. او پس از مجله کودکان موسسه اطلاعات، در مجله «اطلاعات جوانان» بکار پرداخت و از دهه ۱۳۴۰ تا روزی که از موسسه اطلاعات خارج شد (سال ۱۳۵۹) در همین مجله تجربه اندوخت و در امور جوانان متخصص شد. وی بیشتر عمر روزنامه نگاری در موسسه اطلاعات را با «ر. اعتمادی» سردبیر مجله جوانان و تنها روزنامه نگار اینوستیگیتیو تاریخ ژورنالیسم ایران همکار بود. مهدی نسبت به اعتمادی، استاد خود، همواره وفادار مانده است. در سال ۱۹۵۹ هنگامی که اعتمادی موسسه اطلاعات را ترک کرد، مهدی ذکایی هم آنجا را رها ساخت و چندی بعد عازم آمریکا شد. اعتمادی به این دلیل موسسه اطلاعات را ترک گفت که این موسسه مصادره شده بود و دیگر استقلال نداشت و به باور او، یک روزنامه نگار حرفه ای نباید در نشریه ای که متعلق به دولت است کار کند و بر این عقیده خود نیز پا برجا مانده است.

ذکایی پس از ورود به آمریکا و تقویت زبان انگلیسی، اجازه نداد که خانه نشینی اش زیاد طول بکشد و مجله جوانان را در لس آنجلس راه اندازی کرد و نخستین شماره آن را در ۱۲ ژوئن ۱۹۸۷ منتشر ساخت که محتوایی شبیه «اطلاعات جوانان» دوران سردبیری اعتمادی داشته است که آن مجله در تهران هر هفته نزدیک به نیم میلیون نسخه فروش داشت و ده تا پانزده درصد این تیراژ در افغانستان توزیع می شد.

انتشار «جوانان» بدون سرمایه لازم در لس آنجلس، یک شق القمر بود. تا کسی در این حرفه نباشد نمی تواند، مشکلات کار و اضطراب ناشر را در ذهن مجسم کند.

«جوانان» مهدی ذکائی که در تابستان ۲۰۱۴ بیست و هفت ساله شده است یک مجله جامع و حرفه ای است که انواع مطالب را در آن می توان دید. این مجله در اکناف جهان و هرجا که یک جامعه ایرانی باشد مشاهده می شود.

ابتکار تازه مهدی ذکایی که باب تازه ای را به روی روزنامه نگاران ایرانی گشوده است، انتشار «جوانان» در دوبی (امارات متحده) است. این کار از سال ۲۰۰۵ و با استفاده از تکنولوژی پیشرفته آغاز شده است؛ به این ترتیب که که صفحات مجله از طریق اینترنت به دوبی انتقال می یابد، در آنجا سردبیر محلی مجله مطالب و آگهی های منطقه را بر آن اضافه می کند، به چاپ می رساند و در سراسر منطقه خلیج فارس که میلیونها ایرانی و فارسی زبان در آنجا زندگی می کنند به توزیع می دهد.

ذکایی در صدد ارسال مجله به افغانستان است و معتقد است که توزیع جوانان در افغانستان به عادی شدن اوضاع این کشور کمک فراوان خواهد کرد زیرا که دولت کمونیستی افغانستان و پس از آن طالبان مانع از ورود مجله های عمومی و حرفه ای به افغانستان شده بودند.


**********
نظرات

پست‌های پرطرفدار