حسين دانشور - Hossein Daneshvar**********
حسین دانشور 
خلاصه : حسين دانشور در سال 1308 در تهران متولد گرديد. پس از پايان دوره ي دبيرستان البرز ، وارد دانشسراي تربيت بدني شد. در سال 1325 در بين 1500 نفر داوطلب كنكور استوديو هنرها ي زيبا ، موفق به تحصيل در رشته ي سينما شد. وي فعاليت در سينمايي را از سال 1329 به عنوان بازيگر آغاز كردو به دليل علاقه به فعاليت هاي سياسي و سير و سفر به مدت سه سال به چند كشور سفر كرد و در سال 1333 به ايران بازگشت. دانشور از سال 1337 فعاليت سينمايي را كنار گذاشت و در سال 1366 درگذشت.
گروه : هنر
رشته : نمايش
گرايش : بازيگري
اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : تولد حسين دانشور معاصر بانخستين سالهاي سلطنت رضا شاه پهلوي و نفوذ روس و انگليس در امور داخلي ايران بود .
تحصيلات رسمي و حرفه اي : حسين دانشور پس از پايان دوره دبيرستان البرز وارد دانشسراي تربيت بدني شد و در سال 1325 در بين 1500 نفر داوطلبان كنكور استوديو احياء هنرهاي زيبا ،موفق به تحصيل در رشته سينما شد .
وقايع ميانسالي : حسين دانشور بازيگري در در سينماي حرفه اي در 1329 آغاز كرد . مدت سه سال نيز به سفر در كشورهاي گوناگون و از سال 1337 فعاليت سينمايي را كنار گذاشت .
زمان و علت فوت : حسين دانشور در سال 1366 درگذشت .
مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : حسين دانشور فعاليت در سينماي حرفه اي را از سال 1329 به عنوان بازيگر و با فيلم (شرمسار) آغاز كرد .پس از سال 1337 فعاليت سينمايي را كنار گذاشت و مدير چند پروژه ي آپارتمان سازي ،از جمله شهرك اكباتان بود .
ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : حسين دانشور به دليل علاقه به فعاليتهاي سياسي وسير و سفر به مدت سه سال به هند ،عراق ،تركيه و لبنان رفت و در سال 1333 به ايران بازگشت .

آثار : 
آخرين شب
ويژگي اثر : كارگردان و بازيگر -1334
بازيگري فيلم شهره سار
شاهين طوس
ويژگي اثر : كارگردان و بازيگر-1333 ،كارگرداني اين فيلم به عهده ي ايشان بود اما دكتر اسماعيل كوشان تهيه كننده فيلم ،كريم فكور را به عنوان كارگردان معرفي كرد .
طوفان در شهر ما
ويژگي اثر : بازيگر -1337
مستي عشق
ويژگي اثر : بازيگر -1330


**********

**********
حسين دانشور
 زندگينامه  
حسين دانشور متولد 1308 تهران، فارغ التحصيل سينما از دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران است. وي فعاليت در سينماي حرفه اي را با بازي در فيلم «شرمسار» به كارگرداني اسماعيل كوشان تجربه كرد. او سال 1366 درگذشت.
 
فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / بازيگر  (۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   بازيگر  
  1. كارگردان  : (۱)مورد 
    (۱۳۳۰)

 فيلم شناسی :   كارگردان   بازيگر  
  1. بازيگر  : (۵)مورد 
    (۱۳۳۰)(۱۳۲۰)

نظرات

پست‌های پرطرفدار