آواره (۱۹۵۱) - کارگردان : راج کاپور


Awara (1951) - Directed by : Raj Kapoor********


****************


نظرات

پست‌های پرطرفدار