پرنسس ثریا (۲۰۰۳ - فیلم تلویزیونی) - کارگردان : لودویکو گاسپارینی


Soraya (TV Movie 2003) - Directed By : Lodovico Gasparini*********
*********


نظرات

پست‌های پرطرفدار