لباسی تشریفاتی به افتخار ملکه خیرخواه ایران زمین علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی


لباسی تشریفاتی الهام گرفته از طراح مد افسانه ای پاریس، شادروان آقای ایو سن لوران، که لباس عروسی علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی را طراحی کرده بودند به طراحی و نقاشی شده توسط هنرمند عالیقدر، عالیمقام سیروس آریا به افتخار ملکه خیرخواه ایران زمین علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی در جشن مجلل سالانه شنبه ۳۱ مارچ ۲۰۱۲ میلادی خیریه سازمان صنعت طراحان برای جنگ با بیماری ایدز در شهر دالاس واقع در ایالت تگزاس به صحنه نمایش گذاشته شد.

**********


نظرات

پست‌های پرطرفدار