رقص بلوچی در حضور پادشاه و شهبانوکاخ نیاوران؛ پادشاه و شهبانو و میهمانشان رئیس جمهور سنگال وهمسرشان در دیداری از هنرمندان 
در عکس از چپ به راست
صادق خرسندی / فرزانه کابلی / یوسفعلی عصر هایده اعتماد / رضا سخائی
{25 اردیبهشت ماه 1355 خورشیدی}
----------------------------------------
هنرمندان از سازمان ملی فولکلور ایران که در خرداد ماه ۱۳۴۶ برای گردهم‌ آوری، گسترش، پراکندن و پخش ترانه‌ها و رقص‌های محلی ایران در تهران گشایش یافت. ریاست عالیه این سازمان با شهبانوفرح پهلوی بود.

**********رقص بلوچی در حضور پادشاه و شهبانو
{ کاخ نیاوران آذر ماه 1355 خورشیدی }

از چپ به راست:
فرزانه کابلی / رضا سخائی /خسرو نایبی فرد / فائده پناه / قلی امانی / فرخ علیپور / فرشته منافی / سعید شوشتری / پروانه تهرانیکاخ نیاوران؛ پادشاه و شهبانو و میهمانشان رئیس جمهور سنگال وهمسرشان در دیداری از هنرمندان
در عکس از چپ به راست
صادق خرسندی / فرزانه کابلی / یوسفعلی عصر هایده اعتماد / رضا سخائی
{25 اردیبهشت ماه 1355 خورشیدی}
----------------------------------------
هنرمندان از سازمان ملی فولکلور ایران که در خرداد ماه ۱۳۴۶ برای گردهم‌ آوری، گسترش، پراکندن و پخش ترانه‌ها و رقص‌های محلی ایران در تهران گشایش یافت. ریاست عالیه این سازمان با شهبانوفرح پهلوی بود.


نظرات

پست‌های پرطرفدار