ناصر ملک مطیعی : کاش می شد بهروز برگردد


ناصر ملک مطیعی : کاش می شد بهروز وثوقی برگردد

به شانس اعتقاد دارد و بازگشتش به سینما بعد از سی و یک سال را هم قسمت و سرنوشت می داند. اسطوره سینما که هنوز هم سه نسل با او خاطره دارند از این تجربه اصلا و ابدا پشیمان نیست و بارها در طول مصاحبه می گوید امیدوارم مردم از کارم خوششان بیاید. مثل خیلی از پیشکسوتان وقتی یاد قدیم ها می افتد بغض می کند و اشک در چشمانش حلقه می زند، کسی چه می داند شاید اشکی که سرازیر می شود اشک برای این همه سال دوری از معشوقی به نام سینما باشد. گفت و گو با ناصر ملک مطیعی آنقدر جذاب و شیرین است که دوست داری ساعت دیرتر بگذرد و تو بیشتر از او بشنوی. از سینما رفتن ها و فوتبال بازی کردن ها تا دور همی با دوستان و رفقا و احترام، صفا و صمیمیت های آن موقع که شاید حالا کمرنگ شده... 

عینک بزنی بیشتر شناخته می شوی

من از زمان مدرسه به سینما و بازیگری علاقه مند شده بودم. ولی 35 سال اسمش را نیاوردم و با سینمایی ها هم تماس نداشتم. سینما هم نمی رفتم. بخاطر موقعیتی که داشتم و مردم می شناختنم نمی توانم به سینما بروم ولی خیلی از فیلم ها را می گیرم و در خانه نگاه می کنم. فیلمهای کلاسیک قدیم را ...

نظرات

پست‌های پرطرفدار