مصاحبه ماهنامه هفت نگاه با مرتضی عقیلیمرتضی عقیلی در گفتگو با ماهنامه هفت نگاه از ناصر ملک مطیعی می گوید:

ناصر ملک مطیعی پیر و مرشد ماست


ناصر ملک مطیعی پیر و مرشد ماست. هشتاد درصد موفقیتم در سینما را به حمایتی که ناصر ملک مطیعی از من انجام داد مربوط می دانم. 

ناصر ملک مطیعی سه نصیحت به من کرد. یک: اگر می خواهی زنت برای همیشه با تو بماند هیچ وقت در کارهایت در سینما دخالتش نده. دوم: انقدر کار کن که اسم بشوی و حق انتخاب پیدا کنی و نصیحت سوم اینکه یک روز به من گفت: «چقدر دستمزد می گیری؟». گفتم: «بیست هزار تومن». گفت: «چرا بیست هزار تومن؟». گفتم: خب بیشتر بهم نمیدن». گفت:«ماشینت چیه؟». گفتم: «پیکان». گفت:«خب پول پیکان رو بهت میدن. برو یه ماشین بهتر بخر تا پول ماشینتو بهت بدن».
من هم رفتم یک تویوتا خریدم صد و هفتاد هزار تومن. آن موقع مرسدس بنز صد و بیست هزار تومن بود.سر فیلم که می رفتم همه تهیه کننده ها می آمدند ماشینم را تماشا می کردند. ماشینم را که عوض کردم دستمزدم سر یک شب سی هزار تومن بالا رفت.

ناصر ملک مطیعی بازیگری بود که به دیگر بازیگرهای مقابلش میدان می داد تا رشد کنند. بعد از کاکو که اولین فیلمم بود من را به یکی دو فیلم دیگر معرفی کرد تا در کنارش بازی کنم و زمینه ساز موفقیت بیشترم در سینما شد. فیلم های خوبی هم در کنار ایشان بازی کردم. از پاشنه طلا و اوستا کریم نوکرتیم تا شورش که فیلم بسیار خوبی بود.
همیشه برایش آرزوی سلامتی دارم و خیلی خوشحالم که دوباره به سینما برگشته است.

ماهنامه هفت نگاه / آذرماه 1392


**********


نظرات

پست‌های پرطرفدار