ديوار چهارم (نمايش صحنه ، لندن - ۱۹۸۹) - نويسنده و کارگردان : بهروز به نژاد


نمایشنامه ی تکنفره ی "دیوار چهارم"
با شرکت فرزانه تاییدی


نمایشنامه ی تکنفره ی "دیوار چهارم" به وضعیتِ زن، و بخصوص زنِ هنرمند، پس از روی کار آمدنِ رژیم اسلامی در ایران پرداخته است. خط اصلی داستان بر اساسِ ماجرای حقیقیِ فرارِ "فرزانه تاییدی"هنرمند تئاتر و سینمای ایران است، که پس از هشت سال زندگی در ایرانِ اسلامی، با پای پیاده وشتر از طریق کویر بلوچستان، به کراچی میگریزد، و سپس به انگلستان میرود.

"بهروز به نژاد "نویسنده و کارگردانِ این اثر،  که نزدیک به هشت سال در ایران زندگی کرده، ازتجربیات شخصی و واقعیات تلخ و وحشتناکی را که شاهد آن بوده، کمک گرفته و کاری از خود به یادگار گذاشته که باز کو کننده ی گوشه ای از حقایق ضد انسانی در ایران 
است.


خلاصه داستان:
"ترانه عمیدی"، هنرپیشه ی ایرانی از وطن گریخته و هم اکنون درلندن و در اطاق کوچکی که کنار ایستگاه قطار است، زندگی میکند. او دوربینِ ویدیوئی در گوشه ی اطاق گذاشته و ماجراهائی را که بر او، در ایران و هنگام فرار گذشته، و از زندگیِ کنونیِ خود را بازگوئی کرده و بر روی نوار ضبط میکند. مدت اجرای کلی نمایش ۷۵ دقیقه است.

از اجراهای متفاوتی که دیوار چهارم در کشورهای مختلف داشته، فقط همین اجرا بر روی نوار ویدیو ضبط شده، که متاسفانه به دلائل فنی صدای آن کیفیت خوبی ندارد.

نظرات

پست‌های پرطرفدار