کارخانه «پپسی» در تهرانکارخانه «پپسی» در خیابان آیزنهاور تهران، ابتکاری به خرج داده بود و بخشی از خط تولید خود را از طریق شفاف سازی دیوار کارخانه در معرض تماشای عموم گذارده بود. ما که در کودکی نزدیک همین کارخانه زندگی می کردیم (میدان کندی) گاه به تماشای پپسی ها می آمدیم. پیش از انقلاب طبقات مذهبی پپسی کولا را به دلیل مالکیت آن توسط بهائی ها تحریم کرده بودند و این یکسره به نفع کوکاکولا تمام شده بود!

نظرات

پست‌های پرطرفدار