لاله زار - بقایای یک دوران


LALEHZAR-THE END OF AN ERA


لاله زار، روزگار جنب و جوش


ناصرالدین شاه پس از بازگشت از سفر اول فرنگستان به خیال احداث خیابانی مانند «شانزه‌لیزه» در تهران افتاد و دستور احداث لاله زار را داد. در سال های بعد در دوران قاجار این خیابان به شیک ترین خیابان شهر بدل شد و در دوران پهلوی مرکز تاترها و سینماهای تهران شد. زمانی در لاله زار ۱۵ سینما و چندین تئاتر و تماشاخانه فعالیت داشتند. امروزه تمام تاترهای این خیابان بسته شده اند و بناهای تاریخی آن نیز در معرض تخریب اند.

با خرابی قدیمی ترین تاترها و سینماهای خیابان لاله زار، بسته شدن تاتر پارس در سال ۱۳۸۳، و خارج شدن خانه و باغ اتحادیه از فهرست آثار ملی در سال ۱۳۸۹ (و احتمالا ویران کردن آن در آینده ای نزدیک) چیز زیادی از خیابان تاریخی لاله زار بر جا نخواهد ماند. این تصاویر شاید واپسین نگاه به بقایای بخشی از گذشته ی تهران و ایران باشد.


نظرات

پست‌های پرطرفدار