پست‌ها

نمایش پست‌ها از September, 2013

جامعه هنری ما هنوز واقعیت از دست دادن "پرویز فنی زاده " را حس نكرده است.

نصرت کریمی بازیگر وکارگردانی که بعداز انقلاب ازنفس انداخته شد !

نگاهی گذرا به دو دوره طلایی ازتاترایران قبل وبعد ازانقلاب

روح انگیز سامی نژاد « اولین بازیگر زن سینمای ناطق ایران »

علیرضا مجلل؛ از کارگاه نمایش تا میرزا کوچک خان جنگلی

نمایش موضوع جدی نیست (۱۳۵۷ - ۱۳۵۶) - کارگردان : ایرج انور