آن شب که گلپا و معین هم صدا خواندند


1354-46
1354-47
«گلپا» برای اولین بار به لس آنجلس آمده بود، مرتب در مهمانی ها حضور می یافت، خوانندگان و چهره های معروف رسانه ها دور وبرش بودند.
«گلپا» در یک شب خاطره انگیز درحالیکه علیرضا میبدی چهره معروف رادیو و تلویزیون اشعاری را دکلمه می کردو فریدون دائمی چهره با سابقه رادیو  در دوبله نیز با او همراه می شد، گلپا ترانه های خاطره انگیز خود را میخواند و معین نیز با او همصدا می شد.  صدای مخملی دو خواننده از دو نسل چنان همه را تحت تاثیر قرار داده بودکه اشک به چشم ها نشسته بود آنروزهای پرشور که سعید سرکشیک چهره فعال اجتماعی و فرهنگی مدیریت برنامه های معین را بعهده داشت و الحق در شهرت و اعتبار اونقش مهمی ایفا کرد.
1354-48
----------------------------
1354-50
1354-49
انگار همین دیروز بود، حدود بیست و چند سال پیش در همین لس آنجلس، بمجرد ورود جهانبخش پازوکی آهنگساز و ترانه سرای سرشناس، خوانندگان محبوب دورش را گرفتند و هرکدام آهنگ و ترانه ای طلب کردند.
آنروزها که زنده یاد هایده سرحال و پر انرژی بود، زنده یاد مهستی با همه وجود به  میدان رقابت ها آمده بود، معین با دو سه ترانه محبوب همه شده بود و ستار با آهنگهای قدیمی و خاطره انگیز خود آثار جدید، دوباره به دلها راه یافته بود.
استاد پازوکی زیباترین آثار خود را بعد از سالها به این چهره های محبوب سپرد و دوباره بازار موزیک را داغ و پررونق ساخت.

نظرات

پست‌های پرطرفدار