برنامه مهمان ناهار بامیزبانان بنام و تماشاچیان بسیار


1354-37
1354-38
مهمان ناهار کارتازه پرویز کاردان بازیگروکارگردان قدیمی و موفق تلویزیون و تاتر در مدت چند هفته ایکه از تلویزیون صدای آمریکا پخش شده محبوبیت بسیار پیدا کرده و به ویژه در ایران و اروپاهر هفته گروه زیادی در انتظار تماشای قسمت های دیدنی این برنامه هستند.
در مهمان ناهار پرویز کاردان هرهفته مهمان یک چهره بنام ایرانی خارج از کشور است وناهار بهانه ایست برای گفتگو با میزبان ونشان دادن گوشه و کنار زندگی او.
درنخستین برنامه کاردان مهمان «ستار» خواننده بنام بود که گفتگوی این دودوست قدیمی و پزیراای صمیمانه ستار برنامه ای صمیمی ودیدنی ای بوجود آورد.
در دومین برنامه کاردان به دیدار «زیبا شیرازی» هنرمند نو آور و مبتکر رفت . دیداربا زیبا شیرازی گیرائی خاصی داشت وایمیل ها و تلفن ها نشانه توجه بسیار به این برنامه بود.
در سومین برنامه کاردان به دیدار «حسام ابریشمی» نقاش معروف رفت و با دیداراز آتلیه و خانه این هنرمند. از آنجاکه کاردان نیز تحصیل کرده نقاشی است و هردو شیرازی هستند ضمن خوردن ناهار شیرازی دست پخت حسام، گفتگوی شنیدنی داشتند و زمانی بود برای دیدار از نقاشی های زیبای حسام ابریشمی.
وهفته گذشته کاردان مهمان «لیلا فروهر» خواننده محبوب بود و پذیرایی گرم خانواده لیلاو گفتگوی صمیمانه وهمچنین اجرای ترانه ای با صدای گرم لیلا همراه با پیانوی خواهرش فریبا گیرائی ویژه ای به برنامه داده بود.
هفته آینده کاردان مهمان «امیر» طراح بنام است، شک نیست که مهمان نوازی امیر و گفتگوی آنها دیدنی خواهد بود.
تصویر برداران برنامه مهمان ناهار آرش راد و وفا خاتمی  و تدوین کننده آرش راد و کارگردان پرویز کاردان است.
1354-39

نظرات

پست‌های پرطرفدار