عزت‌الله انتظامی، بهمن فرمان‌آرا و رضا کیانیان در مراسم تشییع هوشنگ کاووسی

مراسم تشیع پیکر مرحوم امیر هوشنگ کاووسی منتقد سینما دوشنبه پنجم فرودین با حضور اهالی سینما و منتقدان از مقابل تالار وحدت برگزار شد.

IMAGE634998129122800160 عزت‌الله انتظامی، بهمن فرمان‌آرا و رضا کیانیان در مراسم تشییع هوشنگ کاووسی IMAGE634998127909118028 عزت‌الله انتظامی، بهمن فرمان‌آرا و رضا کیانیان در مراسم تشییع هوشنگ کاووسی IMAGE634998127899914012 عزت‌الله انتظامی، بهمن فرمان‌آرا و رضا کیانیان در مراسم تشییع هوشنگ کاووسی IMAGE634998127890709996 عزت‌الله انتظامی، بهمن فرمان‌آرا و رضا کیانیان در مراسم تشییع هوشنگ کاووسی IMAGE634998127881505979 عزت‌الله انتظامی، بهمن فرمان‌آرا و رضا کیانیان در مراسم تشییع هوشنگ کاووسی IMAGE634998125452737714 عزت‌الله انتظامی، بهمن فرمان‌آرا و رضا کیانیان در مراسم تشییع هوشنگ کاووسی IMAGE634998125443533697 عزت‌الله انتظامی، بهمن فرمان‌آرا و رضا کیانیان در مراسم تشییع هوشنگ کاووسی IMAGE634998125434329681 عزت‌الله انتظامی، بهمن فرمان‌آرا و رضا کیانیان در مراسم تشییع هوشنگ کاووسی
IMAGE634998125425125665 عزت‌الله انتظامی، بهمن فرمان‌آرا و رضا کیانیان در مراسم تشییع هوشنگ کاووسی

نظرات

پست‌های پرطرفدار