پست‌ها

نمایش پست‌ها از June, 2012

Kan Kardeşler (1976) - Directed By Hatam Gorgi (Ertem Göreç) , Jamshid Sheibani

Perişan (1976) - Directed By Hatam Gorgi , Mehmet Dinler

گزارش تصویری از موزه سینمای ایران در تهران