منوچهر احمدی - Manoucher Ahmadi -=- Manoochehr Ahmadi
منوچهر احمدی

 زندگينامه  
منوچهر احمدي متولد 1325 تهران، داراي مدرك ديپلم است. وي فعاليت سينمايي را سال 1346 به عنوان بازيگر فيلم «مردي از اصفهان» به كارگرداني امير شروان آغاز كرد. از ديگر فعاليت هاي او ميتوان به بازي در نمايش و مجموعه هاي تلويزيوني نيز اشاره كرد.
فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / بازيگر (۲۰) / تهيه كننده (۱) / شعر (۱) / چهره پرداز (۱) / مدير تداركات (۲) / تداركات  (۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   شعر   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات  

 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   شعر   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات  

 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   شعر   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات  

 1. بازيگر  : (۲۰)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   شعر   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات  

 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   شعر   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات  

 1. شعر  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   شعر   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات  

 1. چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   شعر   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات  

 1. مدير تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   شعر   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات  

 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)


http://www.perspolisproductions.com/manoucher.htm


http://www.imdb.com/name/nm0014121/

http://manoucherahmadi.blogspot.com
/

نظرات

پست‌های پرطرفدار