تعطیلی سینما استقلال قم

قم - سینما استقلال استان قم به دلیل فرسوده بودن ساختمان و نابسامانی و تخصیص نیافتن اعتبارات مالی جهت بازسازی و مرمت تعطیل و به مکانی غیر قابل استفاده و متروک تبدیل شده است.
 

نظرات

پست‌های پرطرفدار