بی رونقی مجتمع سینمای هویزه مشهد

مشهد - مجتمع سینمای هویزه مشهد مجموعه سالنهایی سینمایی هستند که با بی رونقی و عدم استقبال مخاطبین از فیلمهای در حال اکران روبرو شده اند.

نظرات

پست‌های پرطرفدار