سینمای متروکه "ایران" در بندر گز

گرگان -  سینمای "ایران" تنها سینمای بندر گز به دلیل آتش سوزی در سالهای قبل محلی برای افراد شرور و معتاد شده است.
 

نظرات

پست‌های پرطرفدار