سینمای مرودشت در آستانه تعطیلی

شیراز - سینمای مرودشت شیراز به دلیل فرسوده بودن ساختمان در آستانه تعطیلی قرار دارد.
 
 

نظرات

پست‌های پرطرفدار