پست‌ها

نمایش پست‌ها از July, 2011

فیلم خارجی - فرانسوی - Foreign Film - French:Les Misérables (1982) - Robert HOSSEIN

گفتگویی خواندنی با مهدی فخیم زاده درباره ده سال سینمای ایران 1360-1350